Çift Anadal Programları / Yan Dal Programı

ÇİFT ANADAL GENEL BİLGİ

Dilbilim, Felsefe, Psikoloji,Sosyoloji, Çeviribilim, ve Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümleri ile Çift Anadal programlarımız vardır.

Çift anadal programına başvurmayı düşünüyorsanız lütfen web sitesindeki üniversite yönetmeliklerini inceleyiniz:

(http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Cift_Anadal_Programlari_Yonergesi)

Sorularınız için Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ÇAP danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Demirhan’la (basak.demirhan@bogazici.edu.tr ) iletişime geçebilirsiniz.

 

YAN DAL GENEL BİLGİ

Yan Dal programımız üç adet zorunlu ders (9 kredi/18 AKTS), dört adet seçmeli dersten ders (12 kredi/24 AKTS) oluşur.

 

Yan Dal Programına başvurmayı düşünüyorsanız lütfen web sitesindeki üniversite yönetmeliklerini inceleyiniz:

https://bogazici.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Yonergesi.aspx

 

Sorularınız için Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yan Dal danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Demirhan’la (basak.demirhan@bogazici.edu.tr ) iletişime geçebilirsiniz.

Çift Anadal Programına Başvurmak İçin Gerekenler:
 • Çift anadal programına en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirsiniz.

 

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne ÇAP başvurusu için gereken asgari genel not ortalaması 3.00’tür. Bazı bölümlere başvuru için daha yüksek bir not ortalaması gerekebilir. Başvuru koşullarını ilgili bölüme danışın.

 

 • Aldığınız tüm derslerden geçer not almanız gerekir. Transkriptinizde “F” olmamalıdır. F notunuz varsa başvuru yapmadan önce dersi tekrarlamanız gerekmektedir.

 

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları öğrencisiyseniz ÇAP yapmak istediğiniz bölümün web sitesini inceleyip ÇAP danışmanı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Farklı bölümler başvuru formu ve transkripte ek olarak başvuru materyalleri ya da sınav isteyebilir. Örneğin bazı bölümler niyet mektubu talep edebilir. Başvurduğunuz bölümün sınav ya da mülakat tarihlerini takip ediniz.
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ne ÇAP başvurusu yapmak için:

 

 • Başvuru formunu tamamlamak için kendi bölümünüzün ÇAP danışmanı ve bölüm başkanından, başvuracağınız bölümün ÇAP danışmanı ve bölüm başkanından onay almanız gerekmektedir. Bu onayları eposta aracılığıyla alabilirsiniz. Önce kendi bölümünüzün ÇAP danışmanında epostayla onay alın. Danışmanınız başvurunuzu bölüm başkanına ve başvuracağınız bölümün ÇAP danışmanıyla bölüm başkanına iletecektir.

 

 • Son dönemin GNO’sunu gösteren bir transkript. Başvuru tarihleri Ağustostaysa ve Yaz döneminde ders aldıysanız transkript bu derslerin notlarını da içermelidir.

 

 • Farklı bölümler başvuru formu ve transkripte ek olarak başvuru materyalleri ya da sınav isteyebilir. Örneğin bazı bölümler niyet mektubu talep edebilir. Başvurduğunuz bölümün sınav ya da mülakat tarihlerini takip ediniz.

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile ÇAP’a başvurmak için başvuru formunu, onayları içeren epostaları, transkriptinizi ve niyet mektubunuzu başvuru dosyanıza ekleyerek, başvuru tarihleri içinde başvurduğunuz bölümün ÇAP danışmanına (Batı Dilleri için basak.demirhan@bogazici.edu.tr) gönderin. Lütfen bütün belgeleri tek bir PDF dosyası olarak gönderin.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne Çift Anadal başvurusu için:
 • Başvuru formu
 • Onay epostaları
 • Transkript
 • Bir sayfa uzunluğunda niyet mektubu

Bu belgeleri ÇAP danışmanı Başak Demirhan’a eposta ile gönderin. Lütfen bütün belgeleri tek bir PDF dosyası olarak gönderin.

 

 

 • Başvuru dönemi bittikten sonra bir sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi bölümümüzün web sitesinde ilan edilecektir.
Kabul Edildikten Sonra
 • Çift anadal programına kabul edildikten sonra “ÇAP Kayıt Beyan Formu” doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (Kayıt İşleri) göndererek çift anadal öğrencisi olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Formu bu linkte bulabilirsiniz:

http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/universiteyekayit

 

 • Size iki bölümünüzde de birer ÇAP danışmanı atanacaktır. Ders kayıtları döneminde ÇAP danışmanlarınızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

 • ÇAP programına devam edebilmeniz için ortalamanızın her dönem en az 3.00 olması gerekir. Yalnızca bir dönem için GNO 2.90’a kadar düşmesine izin verilmektedir.

 

 • Programı 10 yarıyılda bitirmeniz gerekmektedir. Bu süreye yaz dönemleri, yarıyıl izni aldığınız dönemler ve Erasmus öğrencisi olarak geçirilen bir dönem dahil edilmez. Bir Erasmus programına katılırsanız, programı 11 yarıyılda bitirmeniz gerekir.

 

 

Yan Dal Programı

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yan Dal Programı

 

Yan Dal programımız üç adet zorunlu ders (9 kredi/18 AKTS), dört adet seçmeli dersten ders (12 kredi/24 AKTS) oluşur.

 

Zorunlu Dersler:

EL 101 Survey of English Literature from the Old English Period to the Restoration (3 credits/ 6 ECTS)

 

EL 102 Survey of English Literature from the Restoration to the Present (3 credits/ 6 ECTS)

 

ENGL 105 Introduction to Literary Forms I (3 credits/ 6 ECTS) veya ENGL 106 Introduction to Literary Forms II (3 credits/ 6 ECTS)

 

Seçmeli Dersler:

EL, AL, CL, DRA kodlu bölüm derslerimizden dört tanesini Yan Dal danışmanınızın da onayı ile seçebilirsiniz. Yan Dal Programını tamamlamak için seçmeli derslerinizin en az iki tanesinin 300-400 kodlu dersler olması gerekmektedir.

 

FLED öğrencilerinin anabilim dalı programların içinde aldıkları EL101 ve EL102 derslerinden biri Yan Dal Programına sayılır. FLED öğrencilerinin beş adet seçmeli ders alması gerekmektedir.

 

Yan Dal Programına başvurmayı düşünüyorsanız lütfen web sitesindeki üniversite yönetmeliklerini inceleyiniz:

https://bogazici.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Yonergesi.aspx

 

Sorularınız için Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yan Dal danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Demirhan’la (basak.demirhan@bogazici.edu.tr ) iletişime geçebilirsiniz.

 

Yan Dal Programına Başvurmak İçin Gerekenler:

 • Yan Dal programına en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirsiniz.

 

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne Yan Dal başvurusu için gereken asgari genel not ortalaması 3.50’dir.

 

 • Aldığınız tüm derslerden geçer not (en az DD ya da P) almış olmanız gerekir. Transkriptinizde “F” olmamalıdır. F notunuz varsa başvuru yapmadan önce dersi tekrarlamanız gerekmektedir.

 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ne Yan Dal başvurusu yapmak in:

 

 • Başvuru formunu tamamlamak için kendi bölümünüzün Yan Dal danışmanı ve bölüm başkanından, başvuracağınız bölümün Yan Dal danışmanı ve bölüm başkanından onay almanız gerekmektedir. Bu onayları eposta aracılığıyla alabilirsiniz. Önce kendi bölümünüzün Yan Dal danışmanında epostayla onay alın. Danışmanınız başvurunuzu bölüm başkanına ve başvuracağınız bölümün Yan Dal danışmanıyla bölüm başkanına iletecektir.

 

 • Son dönemin GNO’sunu gösteren bir transkript. Başvuru tarihleri Ağustostaysa ve Yaz döneminde ders aldıysanız transkriptiniz bu derslerin notlarını da içermelidir.

 

 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile Yan Dal programına başvurmak için başvuru formunu, onayları içeren epostaları, transkriptinizi ve 1-2 sayfa uzunluğundaki niyet mektubunuzu başvuru dosyanıza ekleyerek, başvuru tarihleri içinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yan Dal danışmanına (basak.demirhan@bogazici.edu.tr) gönderin. Lütfen bütün belgeleri tek bir PDF dosyası olarak gönderin.

 

 • Başvuru dönemi bittikten sonra bir yazılı bir de sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihleri bölümümüzün web sitesinde ilan edilecektir.

 

Kabul Edildikten Sonra:

 • Yan Dal programına kabul edildikten sonra “Yan Dal Programı Kayıt Beyan Formu” doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (Kayıt İşleri) göndererek Yan Dal öğrencisi olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Formu bu linkte bulabilirsiniz:

http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/universiteyekayit

 

 • Ders kayıtları döneminde Yan Dal danışmanızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

 • Yan Dal programına devam edebilmeniz için anadal programınızdaki ortalamanızın her dönem en az 2.75 olması gerekir. Yalnızca bir dönem için GNO 2.50’ye kadar düşmesine izin verilmektedir.

 

 • Programı 10 yarı yılda bitirmeniz gerekmektedir. Bu süreye yaz dönemleri, yarıyıl izni aldığınız dönemler ve Erasmus öğrencisi olarak geçirilen bir dönem dahil edilmez. Bir Erasmus programına katılırsanız, programı 11 yarıyılda bitirmeniz gerekir.