Öğretim Üyeleri

Profesör
Bölüm Başkanı
Doktora, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1992 Yüksek Lisans, Güney Illinois Üniversitesi, Carbondale İngilice Bölümü, 1987 Lisans, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1985
+ 90 (212) 359 4922
TB 420

Amerikan Çalışmaları, Modern Drama

Doçent Doktor
Doktora, University of Southern California,  English, 2008. Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi,  English, 2003.  Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, English, 2000.
+ 90 (212) 359 6959
TB 425

Viktorya Dönemi Edebiyatı ve Ondokuzuncu Yüzyıl Kültürü, Tarih ve Edebiyat, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kent Teorisi ve Edebiyat, Travma Çalışmaları

Profesör
Bölüm Başkan Yardımcısı / Transfer Öğrenci Danışmanı
Doktora, Edebiyat Çalışmaları, Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi, 2009 Yüksek Lisans, Yirminci Yüzyıl İngiliz Draması, Yeditepe Üniversitesi, 2002 Lisans, İngiliz Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, 1997
+ 90 (212) 359 7435
TB 524

On dokuzuncu yüzyıl ve çağdaş kurgu, Oryantalizm, Toplumsal cinsiyet çalışmaları, Milliyetçilik, Kültürel çalışmalar

Öğretim Görevlisi Dr.
Hazırlık Öğrencileri Danışmanı
Doktora - Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2008 Yüksek Lisans - Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2001 Lisans - Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1996
+ 90 (212) 359 6966
TB 508

Çağdaş Roman, Edebiyat Kuramı, Psikanalitik Kuram

Doktor Öğretim Üyesi
Çift Anadal Programları/ Yan Dal Koordinatörü
Doktora, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rice Üniversitesi, 2010 Yüksek Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rice Üniversitesi, 2006 Lisans (Onur), İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 2002
+ 90 (212) 359 6626
TB 460

18. ve 19. yüzyıl İngiliz romanı, Viktorya dönemi çalışmaları, tıp ve edebiyat, feminizm ve cinsiyet çalışmaları.

Profesör
Erasmus Koordinatörü
Doktora, İngilizce Bölümü, Amerikan Edebiyatı odaklı, Iowa Üniversitesi, Iowa, 2000 Yüksek Lisans, İngilizce Bölümü, On dokuzuncu ve Yirminci Yüzyıl Amerikan ve İngiliz Edebiyatı odaklı, Portland Devlet Üniversitesi, Oregon, 1993 Lisans, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1988
+ 90 (212) 359 6626
TB 460

Şiir, Ekopoetika, Amerikan Edebiyatı, İngiliz Romantik Akımı

Doçent Doktor
4. Sınıflar Danışmanı / Öğrenci Affı Danışmanı
Doktora, Leicester Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1992-2000 Yüksek Lisans, Leicester Üniversitesi, Kitle İletişim Araştırmaları Merkezi, 1990-1991 Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1987-1990
+ 90 (212) 359 4922
TB 420

Modern Şiir, Kadın Yazını, Anlatı Kuramı

Profesör
Lisansüstü Danışmanı / Metin Yazarlığı Sertifika Programı Koordinatörü
Doktora, Karşılaştırmalı Edebiyat, Harvard Üniversitesi, 1992 Yüksek Lisans, Karşılaştırmalı Edebiyat, Harvard Üniversitesi, 1986 Lisans, Karşılaştırmalı Edebiyat, Princeton Üniversitesi, 1984
+ 90 (212) 359 6970
TB 431

Klasikler ve Alımlama Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Popüler Kültür, Sanat Felsefesi ve Estetik, Göstergebilim

Doktor Öğretim Üyesi
Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyesi
Doktora, Edebiyat Çalışmaları, Monash Üniversitesi, Melbourne, Aralık 2015 Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Eylül 2007 Lisans, İngiliz Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Temmuz 2004
+ 90 (212) 359 7440
TB 529

Ütopik ve Distopik Kurgu, Feminist Spekülatif Kurgu, Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Ekoeleştiri, Kimlik Politikaları ve Anlatı Kuramı

Doktor Öğretim Üyesi
Birinci Sınıf Öğrenci Danışmanı
Doktora, Pennsylvania State Üniversitesi, 2011 Yüksek Lisans, Pennsylvania State Üniversitesi, 2002 Lisans, Bethel College, 2000
+ 90 (212) 359 6971
TB 440

Kısa Edebi Formlar, Kamusal Şehir Edebiyatı

Doçent Doktor
Bölüm Başkan Yardımcısı / Bölüm Kurulu Raportörü
Doktora, Karşılaştırmalı Edebiyat | Stanford University, Haziran 2020 Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı| Amherst College, Mayıs 2015
+ 90 (212) 359 6970
TB 431

Şiir; Tarihsel poetika; Karşılaştırmalı Prozodi; Türk, İngiliz ve İrlanda Modernizmi.

Film Sertifikası Programı Koordinatörü
Doktora, Karşılaştırmalı Edebiyat, Purdue Üniversitesi, 1999 Yüksek Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, 1991 Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, 1988
+ 90 (212) 359 6625
TB 475

Modern ve Postmodern Roman, Ekoeleştiri, Çağdaş Romanda Kesişen (Intersecting) Cinsiyetçilik, Sınıfçılık, Irkçılık ve Türcülük Sorunları

Öğretim Görevlisi
İkinci ve Üçüncü Sınıflar Danışmanı / Bölüm Sitesi Webmaster
Doktora, İngiliz Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Temmuz 2014 Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Haziran 2007 Lisans, Sosyoloji, Boğaziçi Üniversitesi, Edebiyat ve Fen Bilimleri Fakültesi, Haziran 2004
+ 90 (212) 359 6959
TB 425

Modern Şiir, Romantik Şiir, Şiir Teorisi, Negatif Teoloji, Posthümanizm