Lisansüstü Programlar

Yüksek Lisans Programı

Program, modern ingiliz edebiyatı alanında titiz bir eğitim ve kökleri geçmişin edebiyatına ve kültürüne dayanan modern fikrinin keşfi olacak şekilde tasarlanmıştır. Edebiyat veya beşeri bilimler alanında lisans eğitiminin geniş tabanına dayanan Yüksek lisans programı, İngiliz edebiyatının ana türlerine odaklanırken, aynı zamanda edebi metne en önemli ve etkili eleştirel yaklaşımlar konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.

Eleştirel teori, kurgu, şiir ve drama dersleri, öğrencilere modern edebiyattaki belirli modlar, tarihi anlar veya motifler hakkındaki bilgilerini derinleştirme fırsatı sunar. 29 Kredilik (110 ECTS) program, yedi adet 4 kredilik dersten – biri teori, biri kurgu, biri şiir, biri drama ve biri seçmeli ders olmak üzere iki ders ve araştırma, öneri ve makale yazma yöntemleri üzerine 1 kredilik bir dersten oluşmaktadır. Program, yoğun okuma ve araştırmanın yanı sıra seminer raporları ve tartışmaları gerektirir. 29 Kredilik (110 ECTS) dersi tamamlayan öğrenciler, akademik danışmanları tarafından denetlenen bir tez yazar ve tezlerini bir komite önünde savunurlar. Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler, İngiliz dili ve Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve kültürel eleştiri programları dahil olmak üzere beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki herhangi bir sayıda alanda doktora programına başlamak için ideal bir konuma sahip olacaklardır.

Doktora Programı

İngiliz Edebiyatı Doktora programının amacı, öğrencileri üretken akademisyenler, başarılı edebiyat eleştirmenleri ve yetkin akademisyenler olmak üzere hazırlamaktır.

Kabul için adayların Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Adayların, alana hakim olduklarını kanıtlamak için yazılı ve sözlü bir sınava girmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler, yüksek lisans geçmişine dayanarak üç çalışma alanı seçer ve ardından tarihsel bir dönem, bir tür veya edebiyat teorisi ve eleştirisi olabilecek bir ilgi alanına odaklanırlar. Yeterlilik sınavı, çalışma alanlarının derinlemesine bilgisini ve ayrıca eleştirel yorumlama yöntemlerinin farkındalığını test eder. Her öğrenci, tezini tez danışmanı ve bölüm tarafından atanan bir komite tarafından onaylanmış bir biçimde sunar.

Başlıca çalışma alanları Ortaçağ Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, 17. ve 18. Yüzyıl Edebiyatı, Romantik ve Viktorya Dönemi Edebiyatı, Modern İngiliz Edebiyatı ve Eleştiri Teorisi’dir.

Her öğrenci, bu alanlardan üçünde birer ders, ardından tez çalışmasına erken bir odaklanma sağlamak için kendi özel ilgi alanında iki özel ders veya doktora semineri almalıdır.

Adayın tezi okunup onaylandıktan sonra sözlü sınav yapılır. Sınavda tez konusunun gerekçesi, seçilen yöntemler ve alana yapılan yeni katkılar üzerinde durulur. Öğrenci, tez konusu üzerinden sorulan bir dizi soruyu cevaplamalıdır.

Kabul için adayların Sosyal Bilimler Lisansüstü Eğitim yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Adayların alanı kavradıklarını kanıtlamak için yazılı ve sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

Program, 29 kredilik / 195 akts’lik (yedi adet 4 kredilik ders ve bir adet 1 kredilik ders) başarılı bir şekilde tamamlanmasını, ardından yeterlik sınavı, resmi teklif, tez yazımı ve savunmasını gerektirir.