İletişim

Adres

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney Kampüs, Temel Bilimler Binası, TB  465 Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul Türkiye

Telefon: +90 212 359 6606, Faks: +90 212 287 2470

Bölüm Başkanı

Prof. Aslı Tekinay, Email: tekinay@boun.edu.tr

Araştırma Görevlileri 

Email: asistors@list.boun.edu.tr , Tel: +90 212 359 6635, Office: TB 455

Bölüm Sekreteri

Şenay Bayrak, Email: bayrakse@boun.edu.tr