Amerikan Çalışmaları Sertifika Programı

Koordinatör: Prof. Dr. Aslı Tekinay

E-posta: tekinay@boun.edu.tr

Amerikan Çalışmaları Sertifika Programı, Amerikan kültürüne disiplinler arası bir odaklanma sunar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üçüncü yarıyıllarından itibaren programa katılabilirler. Öğrencilerin, mezuniyetlerine kadar 21 kredilik programı genel ortalama 3.00 ve üzeri ile tamamlamaları beklenir. Zorunlu iki ders için herhangi bir ön koşul yoktur.

Program; zorunlu bir oryantasyon dersi (AS 250), Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinden seçilen ilgili beş ders ile AS 412’den (tez hazırlamaya yönelik araştırma ve yazma dersi) oluşmaktadır (tez, üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri önünde savunulur).

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin transkriptlerini ve başvuru formunu koordinatöre göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu

Zorunlu Dersler

AS 250     Amerikan Çalışmalarına Giriş

AS 412      Amerikan Çalışmalarında Araştırma ve Yazma

5 seçmeli ders (danışman ve eğitmenin onayına tabidir)

Seçmeli Ders Havuzu:

AL 301      Amerikan Şiiri

AL 302     Yirminci Yüzyıl Amerikan Şiiri

AL 304     Amerikan Romanı

AL 305     Modern Amerikan Romanı

AL 311      On Yedinci Yüzyıldan On Dokuzuncu Yüzyıla Amerikan Edebiyatı Araştırması

AL 312      On Dokuzuncu Yüzyılın Sonlarından Günümüze Amerikan Edebiyatı Araştırması

AL 480-499 Amerikan Edebiyatında Özel Konular

HIST 310   Amerika Tarihi, 1750’den Günümüze

POLS 313   Edebiyatta Amerikan Siyaseti ve Toplumu

POLS 342  Amerikan Hükümeti

*** Önemli Not: Bu dersler her dönem verilmemektedir. Bu nedenle bölümlerin açtığı dersleri takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Program koordinatörüne danışmanız koşuluyla, oryantasyon ve araştırma ve yazma derslerini alma sıranızda esneklik vardır.